-->
trädgårdstak

Nyheter

SePu AB kommer att hålla frukostseminarium med följande agenda:

  • Dagvattenhantering: Unik lösning för att kunna reglera exakt mängd vatten som lämnar takytan
  • Biodiversitet: Hur ska jag tänka angående växt val mm för att få högsta möjliga effekt av min grönyta
  • Ekosystemtjänster: Naturen förser oss med en hel del tjänster helt gratis, hur tar vi tillvara detta på bästa sätt
  • Underhåll: Anvisningar och råd för skötsel av grönyta på tak och bjälklag
  • Internationella referenser: "Out of the box" lösningar.

Seminarie info:

Plats:Stenkullavägen 54, 112 65 Stockholm

Datum: 18, 19 april 2018

Tid: 07:30–09:10 inklusive "Grön Stockholms frukost"

Anmälan: Anmäl ert intresse till detta seminarium genom att maila oss på info@sepuab.se namn, telefonnummer och vilket datum som ni önskar delta.

Har ni några frågor eller i behov av mer information är ni välkomna att höra av er till oss.