gröne tak

SePu AB
Stenkullavägen 54
11265 Stockholm

Telefon: +46 8 51942206
e-post: info@sepuab.se

Den information som kan laddas ned ger en allmän översikt på olika områden. Genom att ladda ned informationen godkänner du ZinCo GmbH: s villkor och bestämmelser.

Kontakta oss gärna om du behöver projektrelaterat tekniskt stöd.

Allmänna affärsvillkor

Innehållet på dessa sidor är upphovsrättsskyddat. Innehållet får varken helt eller delvis återges eller ändras, oavsett form, utan skriftligt tillstånd från ZinCo GmbH. Den som bryter mot reglerna om upphovsrätt och kommersiell äganderätt blir skyldig att betala skadestånd.

Copyright © 2016 ZinCo GmbH. Med ensamrätt. Varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare. ZinCos varumärke och logotyp samt övriga produktnamn, bilder och logotyper avser produkter som tillhör ZinCo GmbH. ZinCo, Floradrain, Floratherm, Floraset, Elastodrain, Fallnet, Protectodrain, Georaster, Solarbasis och ZinCos logotyp är skyddade varumärken, dvs. varumärken som tillhör ZinCo GmbH i Tyskland och delvis i andra länder.

Samtliga bilder på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade: © ZinCo /Todd Haimann.

SePu AB är inte ansvarig för att text- och bildinformationen på webbplatsen är korrekt och fullständig. I synnerhet kan inte specifikationerna för ZinCos produkter härledas från denna information. SePu AB är inte ansvarigt för några som helst skador som kan uppstå till följd av användningen eller driften av webbplatsen, i kombination med de uppgifter, dokument och bilder som webbplatsen innehåller. Användaren är ensamt ansvarig för alla risker som kan uppstå till följd av webbplatsens användning. ZinCo GmbH förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg utan föregående meddelande.

Den som använder webbplatsen är ensamt ansvarig för innehållet och riktigheten i all information som skickas till SePu AB, och är även ansvarig för att inte kränka andra personers rättigheter.

I de fall ytterligare information görs tillgänglig genom länkar till andra servrar eller andra webbplatser framhåller SePu AB att innehållet på dessa inte kontrolleras, och att ansvar för dessa sidors innehåll är uteslutet.

GDPR – uppdaterade villkor

Det är viktigt för oss på SePu AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter som vår kund. Därför vill vi informera dig om en viktig uppdatering om hur vi kommer att hantera Dina personuppgifter.

GDPR är ett EU-direktiv som träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med GDPR är att skydda integriteten och öka rättigheterna för den enskilde vid behandling av personuppgifter.

Med anledning av den nya GDPR lagen uppdaterar vi hanteringen av våra kunders uppgifter. Du kan när som helst få se vilka uppgifter vi lagrar om Dig och hur vi hanterar dessa.

Genom att fortsätta vara kund eller leverantör samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte godkänner, ber vi dig att kontakta oss för återkallelse av samtycke. Vi garanterar att vi aldrig kommer att sälja dina uppgifter vidare.

Vid eventuella frågor kring behandling av dina personuppgifter ber vi er vänligen att kontakta oss.

SePu AB
Tel. 08-712 00 30
E-mail: info@sepuab.se