Gröna tak system

Alla ZinCo tak är uppbyggda med funktionella lager som alla har en unik roll för att taket ska vara lättskött och hålla samma höga kvalitet år efter år.

Gröna tak system
1. Rotskydd
Gör att taktätningen inte penetreras av rötter.
2. Vattenhållande skyddsmatta
Skyddar rotskyddet mot mekaniska skador och håller kvar vatten och näringsämnen.
3. Dräneringslager
Håller kvar regnvatten i fördjupningar på ovansidan, medan överskottsvattnet säkert leds bort. Ger även den ventilation som krävs för rotområdet.
4. Filterskikt
Hindrar små partiklar från att spolas bort ur substratet, vilket gör att dräneringslagret fungerar som det ska.
5. Växtbädd
Består av ZinCos systemsubstrat, det perfekta odlingssubstratet. Det är anpassat för vegetation på gröna tak och ger en stabil odlingsmiljö.
6. Vegetationsnivå
Torkhärdiga och tåliga växter som sedum, men även krävande buskar och till och med träd.