trädgårdstak

Nyheter

Malmö Biodiversitet tak

Holmastycket-projektet Information och platsplanering: Holmastycket-projektet som består av två nya bostadshus med totalt 82 familjevänliga lägenheter och har utvecklats av bostadsföretaget MKB Fastighets AB. Holmastycket ligger i södra Malmö, nära ett tidigare kalkstensbrott. Detta har utvecklats till en livsmiljö för mer än 1400 olika djur och växtarter sedan det stängdes på 1990-talet.
Arkitektur planen Biotoptak på ca. 1400 m² som sammanlänkar det gamla kalkstensbrottet med dom nya byggnaderna, som var ett självklart val från början. Syftet var att skapa ett grönt tak med en diversifierad, torrbeständig, med inhemsk vegetation och en lång blomningssäsong för att bevara livsmiljöer för bin, humlor, fjärilar etc.
Root Barrier WSF 40 Root Barrier WSF 40 lades ovanpå takets tätskikt med en överlappning av 1,5 m.
Montering av DP 120-profiler DP 120-profiler av aluminium installerades parallellt med tak kanten. Detta för att separera den vegetationsfria stensingel ytan från växtmaterial i gröna tak uppbyggnaden.
Substratavsättning I nästa steg monteras skyddsmatta som förhindrar att tätskiktet skadas. Dränerings/vattenhållande elementet ger optimala förhållanden för en balanserad vatten- och lufttillförsel och filt matta förhindrar mindre partiklar i substratet från att sköljas ut med regnvatten.
Substratavsättning Biotopfunktionen hos ett grönt tak kan fås med lite planering: Skapande av livsmiljöer för ett brett spektrum av växter. Växtfria sandfickor, grov grus eller lokala kalkstenar används av insekter och andra takinvånare som gömställen, häckplatser. Tillfälliga vattenbad kan skapas genom att behålla regnvatten på taket under en “viss tid”. Det förbättrar livsmiljön för insekter och fåglar även att få tillgång på färskt vatten.
Substratavsättning Växtvalet spelar en viktig roll: i områden med djupare substratnivåer kompletteras de typiska sedumarterna med ett spektrum av blommande inhemska växter, som blommar hela säsongen.
Ett tak är grönt När växterna väl har rotats kommer taket och dess olika foderväxter att fungera som långsiktigt livsmiljö och livsmedelskälla för bin, humlar, fjärilar, etc.

Projektbeskrivning:

Plats: Malmö
Ägare: MKB Fastighets AB
Design: Tema Arkitekter Group
Konstruktion: Wästbygg AB
Grönttak System: ZinCo Biodiversity Roof
Grönttak storlek: > 1400 m²

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SePu AB
Stenkullavägen 54
11265 Stockholm, Sweden
+46 (0)8-519 422 06
www.sepuab.se