Green Paradise conceals Cars

Green Paradise conceals Cars

Press release, 26 October 2020


Den 4-stjärniga restaurangen i Achalm Reutlingen har en fantastisk utsikt från sin terrass. Under terrassen döljer sig en underjordisk parkeringen.


Taket syns ofta från alla omgivande byggnader - mycket trevligt att det ser så grönt ut!


Beuth-Höfe-komplexet i Berlin Mitte med sina sex byggnader och 122 bostäder är ett exempel på uppbyggnad med ZinCo grönatak-system. Där invånarna kan njuta av de vackra innergårdarna.


Även här är trappan det enda tecknet på att du är på   taket på en underjordisk parkeringsplats.


Detta bostadsområde i Scharnhäuser Park nära Stuttgart har frodig grönska på sina gårdar och döljer den underjordiska parkeringen nedan.


Både träden och de tre små hästarna finns att tillgå från ZinCo- gröna takuppbyggnad.


Även vattenanläggningar kan installeras på taket, förutsatt att den strukturella kapaciteten och designhöjden är tillräckliga.


En fotbollsplan på taket till en underjordisk parkeringsplats. Ytan släpper igenom regnvatten ner till dräneringsskiktet.


Förankringen för lekutrustningen gjuts på dräneringselementen, som sedan fungerar som förlorad form och fortsätter att säkerställa god dränering.

Nesting aid on a green roof
I Kölner Stadtpark kan sopbilar,leveransfordon, och brandväsendet också i en nödsituation, kunna köra över taket på den underjordiska parkeringen.

Nesting aid on a green roof
Denna takuppfart är utformad för att ta de laster som genereras av trafiken. ZinCo-har lösningarna och tekniken.


På innergården vid Mitsubishi Electric i Ratingen finns 640 m² med “ZinCo Stormwater Management Roof” som hanterar regnvatten och släpper ut det i en planerad fördröjning. Om så önskas, i dagar.

Hur är det att bo i ett tätbefolkat område med hög trafikvolym? Hur hittar människor parkering mellan flerfamiljshus, köpcentra eller nära arbete? Den perfekta situationen är där bilar är gömda i underjordiska parkeringsplatser och blommor och träd får växa på exakt samma plats, och bänkar, pergolor eller lekplatser lockar människor att njuta en stund. Dessa gröna områden ger ett värdefullt rekreationsutrymme och en underbar miljö mot den grå stadsbakgrunden, eftersom de generellt syns från de omgivande byggnaderna. Frågan kvarstår: hur bygger du den? ZinCo tillhandahåller skräddarsydda systemuppbyggnader specifikt för denna typ av konstruktion.

Frodig vegetation, stigar och terrasser, sport- och lekplatsområden eller helikopterplattor kan installeras lika enkelt på taket av ett parkeringsdäck eller på en innergård med källare. Detta förutsatt att fastigheten klarar dessa laster. Betongplattor som inte kräver ett vattentätt membran används ofta när man bygger ett parkeringsdäck. De behöver inte heller rotskydd eftersom plattorna i sig själva är rotbeständiga. Andra typer av konstruktioner, till exempel en innergård över en källare, kräver ett rotbeständigt och vattentätt membran, som måste skyddas. Detta är viktigt eftersom dessa tak/innegårdar är på marknivå och kan skadas av trafik och hantering av material. Bortsett från den nödvändiga skyddsfunktionen, beroende på byggnadstyp, måste systemuppbyggnad för underjordiska parkeringsdäck också ge en dräneringsfunktion. Underlagsdjup på bara 40 till 60 cm eller mindre är typiska. Det finns stor risk för vattenmättad jord, det är aldrig bra för växtens rötter. Det bör vara minst 20 cm för en gräsmatta. Små träd kräver minst 60 cm – Zincolit® Plus används för strukturell stabilitet / ventilation under ZinCo-systemets substrat med organiska element. Detta hanterar vattenlagring och näringsförsörjning.

Dränering påverkas av takets utformning

Man bör noggrant beakta taket/dräneringsskiktets lutning, vi rekommenderar vanligtvis 2%. Däremot kräver ett tak med bevattningssystem för intensiva grönatak ett plant tak med 0°lutning. ZinCo har lämpliga system för alla krav och förutsättningar. Det är av vikt att dräneringselementen alltid installeras över hela området för att säkerställa permanent dränering under både de gröna och icke-gröna områdena. Om ett antal olika beläggningstyper planeras för takområdet, till exempel betong eller asfaltbeläggning, är ytdränering en viktig faktor med tanke på att det kommer att vara stora vattennivåer under intensivt regn. Här krävs också ett fall på 2 % för att regnvattnet ska kunna rinna snabbt till dräneringsutloppen. Där det är möjligt använd ytmaterial som möjliggör för regnvatten att penetrera ner till dräneringselementen, gräsränder mellan trädgårdstenar som exempel. Sociala ytor kräver 0° lutning. Detta är möjligt med upphöjda ytor där dränering sker genom de öppna fogarna. Exempel med ZinCo Elefeet® där montering av sten/trall är möjlig på dessa ytor.

Taklaster perfekt fördelade

Om tung trafik, såsom leverans, brandtjänst eller avfallsfordon ska användas på underjordiska parkeringsdäck, krävs att laster från dessa hamnar på så stor yta som möjligt. Uppbyggnad för tungtrafik kräver ett byggdjup på 30 till 35 cm, medan 15 cm är tillräckligt för biltrafik. Förutom tryckbelastningar som uppstår när fordon är stillastående uppstår horisontella belastningar från bromsning, styrning och acceleration. Lasten ska överföras till byggnadskonstruktionen med hjälp av glidlager, stigande byggnadskomponenter och stabila kanter med bakre stöd. Stentjockleken på beläggningsytor är lämpligt dimensionerad (8 cm för fotgängare, 10 cm för bil och 14 cm för lastbilstrafik) och installationen är företrädesvis diagonal för att undvika att stenläggarna roterar på plats.

Byggnads specifika lösningar

De klassiska dräneringselementen för underjordiska parkeringsdäck är Protectodrain® PD 250 och Elastodrain® EL 202. Det senare där endast ett lågt uppbyggnadsdjup finns tillgängligt och maximalt byggskydd eller huvudsakligen asfalterade områden krävs. Protectodrain® PD 250 är det rätta valet för främst gröna områden med djupare uppbyggnadsdjup. Den bifogade gummiskyddsmattan ger en hög grad av mekaniskt skydd. I båda fallen är det viktigt att lutning/fall på plats är tillräcklig. Om taket har en lutning på 0° är Stabilodrain® SD 30 den bästa lösningen eftersom det förebygger stående vatten på grund av dess höjd. Den är också avsedd för användning på inverterade tak, tack vare dess dränerande egenskaper. Dräneringselement för underjordiska parkeringsdäck är antingen mycket stabila i sig själva – som i exempel som nämns ovan - eller de måste stabiliseras genom att fylla dem med krossat sten eller genom armerad betong. Floradrain® FD 60 neo har fördelen att även långa dräneringsavstånd kan överbryggas under en köryta. De 60 mm höga elementen ger det största dräneringstvärsnittet och samtidigt den största vattenlagringskapaciteten för intensiv plantering.

Till den sista detalj

Generellt sett kan alla typer av kanter som sandstenväggar, pergolor och lekplatsutrustning placeras ovanför dräneringsskiktet som täcker hela området (förlorad formning) för att säkerställa att vattenflödet är inte hindras på någon punkt. Ingen takpenetration behövs och är helt överflödigt. Större träd är säkrade med speciella trädankare. När det gäller taktsäkerhet tillhandahåller ZinCo kompletta lösningar som ej behöver takpenetration. Även pooler, dammar och andra vattenfunktioner kan enkelt installeras på tak genom att använda ett separat vattentätskikt för damm ovanför dräneringsskiktet. Detta säkerställer att vatten dräneras bort vid eventuellt läckage.

Andra dolda fördelar

Med tanke på rätt design kan valfritt antal kombinationer av grön-, beläggnings-, rekreations-, sport- eller vattenområden användas på taket till ett underjordiskt parkeringsdäck. En annan fördel: Underjordiska parkeringsdäck kan enkelt planeras och byggas med en strukturell belastningsreserv som säkerställer att stora vattenvolymer kan lagras där under kraftiga regnhändelser och släppas ut med en fördröjning. Med ZinCo- Retention Spacers RS 60 och RSX 65 kan vid höga belastningar nästan 60 l/m² vatten förvaras under den gröna takbyggnaden, och beroende på design, kanske ännu mer. På detta sätt ger den underjordiska parkeringen ett betydande bidrag till att lindra effekterna av kraftiga regnhändelser.

Författare: Roland Appl, ZinCo GmbH

För mer information:

SePu AB
Stenkullavägen 54
112 65 Stockholm
Sweden
Telefon: 08-519 422 06
Alt: 0708 366 404
e-mail: info@sepuab.se

och

ZinCo GmbH
Lise-Meitner-Str. 2
72622 Nuertingen
Tyskland
Tel. +49 7022 6003-0
e-mail: info@zinco-greenroof.com