Referenser

Projektuppgifter
Yta:
ca. 3.200 m²
Byggnadsår:
2012
Arkitekt/design:
Javier Martinez and Jesús Sansó
Entreprenör:
Proyectos Paisajísticos de Baleares S.L., Palma de Mallorca
Jardinatura S.L., Terrassa, Barcelona

Projektrapport: Terminalbyggnad, Ibizas flygplats/Spanien

Övre bild: Delvy av den storskaliga extensiva planteringen.

Vy från vänthallen av den storskaliga planteringen.  

Takområdet några månader efter att pluggplantorna hade planterats.  

Skyddsmatta, dräneringselement och filterskikt klara att läggas ut.