Ekologiska fördelar med gröna tak

Ekologiska fördelar med gröna tak

Absorberar regnvatten

Absorberar regnvatten

Beroende på takets utformning så kan taket minska överflödigt vatten som orsakar vattenskador med 50–90%.

 

Förbättrar klimatet

Förbättrar klimatet

Gröna tak minskar den konstgjorda uppvärmningen i stadsmiljöer och reglerar luftfuktighetsnivån.

 

Filtrerar bort damm och giftiga avgaser

Filtrerar bort damm och giftiga avgaser

Gröna tak hjälper till att filtrera bort damm och smog. Nitrater och andra avgaser absorberas av taket.

 

Ljuddämpande

Ljuddämpande

Gröna tak minskar ljudvolymen med upp till 3db och förbättrar ljudisolationen i byggnader med upp till 8db.

 

Skapar ett habitat för liv

Habitat för liv

Gröna tak skapar en trevlig miljö får både växter och djur.

 

 

Återvinningsbar

Återvinningsbar

I alla våra produkter så använder vi så hög utsträckning återvinningsbara komponenter.