Ekonomiska fördelar med gröna tak

Ekonomiska fördelar med gröna tak

Minskad risk för vattenskador

Minskad risk för vattenskador

Gröna tak absorberar upp till 50–90% av regnvattnet och minskar påfrestningar på dränagesystem och reducera risken för översvämningar.

 

Minskade renoveringskostnader

Minskade renoveringskostnader

Ett grönt tak fungerar som en krockkudde och minskar påfrestningarna från väder, UV ljus och skador. Vilket ökar livslängden på taken och minskar kostnaderna för underhåll och reparationer.

Reducerade energikostnader

Reducerade energikostnader

Gröna tak fungerar som en temperatur buffert och minskar energiläckaget i fastigheten.

 

Green roofs offer additional space

Skapa en extra uteplats

Konvertera utrymmen som annars inte används till en uteplats eller en lekplats med byggnadens bästa utsikt.