Stormwater Management Roof

Bibehålla regnvatten med ett Dagvattenhanterings tak

Varför ett Dagvattenhanterings tak?

Ändrade väderförhållanden (t.ex. extrema lokala regnhändelser) kan leda till att ett helt dagvattensystem kan flöda över helt. En av de stora fördelarna med ett grönttak är att det bibehåller vatten och möjliggör ett fördröjande av dagvatten till dagvattensystemet.

Vattenförvaring i en vanlig gröntak uppbyggnad kan inte ökas godtyckligt eftersom mer vatten kan leda till förödande förändringar i den vegetation som används.

Detta är dock möjligt med ett Dagvattenhanterings tak som erbjuder detta alternativ utöver alla andra funktioner i en grönttak uppbyggnad.

Funktioner för ett Dagvattenhanterings tak

Upp till ca. 80 l / m² nederbörd kan behållas med ett Dagvattenhanterings tak och släpps sedan ut i dagvattensystemet under en förutbestämd period (mellan 24 timmar och några dagar). Det utrymme som krävs för ökad nederbörd skapas av ett extra dränerings element som ligger under den faktiska grönatak uppbyggnaden.        

Samtidigt bevaras de element (vattenlagring för växterna, luft/ vatten behållits i rotområdet etc.) som är avgörande för att det gröna taket ska fungera korrekt.

Praktiskt taget alla typer av lösningar är möjliga ovanför dagvattenslagringsutrymmet, endast fantasin begränsar allt från ett omfattande grönttak till en takterrass med vägar och uppfart.(endast byggnadens kapacitet begränsar).

Gröna tak system

 • 1: Växter enligt växtlista
  "Natur Sedum"
 • 2: System Substrate
  "Natur Sedum"
 • 3: Filter Sheet SF
 • 4: Floradrain® FD 25-E
 • 5: Filter sheet PV
 • 6: Retention Spacer
  RS 60
 • 7: Filter sheet PV
Systemaufbau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Bitte beachten Sie, dass eine exakte Zuordnung der Legende in dieser Druckdarstellung nicht für jeden Browser gewährleistet ist. Für präzisere Angaben empfehlen wir Ihnen die CAD-Grafiken im Planungsportal unter www.zinco.de/planungsportal.


Tekniska detaljer

Genomsnittlig tjocklek, uppbyggnad:
ca. 150 mm
Genomsnittlig vikt, mättad:
ca. 155 kg/m2*
Genomsnittlig vattenmagasinerings kapacitet:
ca. 80 l/m2*
* Values apply where the full 60 mm are accumulated
The values are typical for Central Europe and vary depending on the actual building and the location. Design rainfall 300 l / (s x ha)