Gång- och körbanor

Om gångar och infarter kombineras med gröna tak är inte endast dräneringen och tryckhållfastheten viktig, utan även den vattenhållande förmågan. Stabilodrain® SD 30, huvudelementet i denna uppbyggnad, uppfyller alla krav och är hållbart.

Stabilodrain® SD 30 är ett ytterst stabilt och tryckhållfast dräneringselement som går snabbt och lätt att montera med sina sidoställda, specialformade förbindningsprofiler. Beroende på montering är det möjligt att dränera vatten (diffusionshål riktade nedåt) eller att dränera och hålla kvar vatten (diffusionshål riktade uppåt).

Beskrivning

 • Extremt stabila och körbara dräneringoch vattenmagasinerande element tillverkade av termoformad polystyren.
 • Speciellt utformade dubbar är placerade längs de vertikala kanterna på Stabilodrain® SD 30 elementet för att kunna låsa fast dem i varandra.
 • Systemuppbyggnaden är också lämpad för tak med vattendamm och på omvända tak.
 • På gång- och körbanor installeras Stabilodrain® SD 30 med dubben uppåt. Fyllnadsvolymen mellan dubben är då ca: 20 l/m².
 • Stabilodrain® SD 30 kan också appliceras på "gröna ytor"; då installeras elementen med dubben neråt. Vattenmagasinerings kapaciteten är då ca: 7,5 l/m².
 • System uppbyggnaden överensstämmer med FLL-Guideline "Empfehlungen zu Planung und Bau von Verkehrsflächen auf Bauwerken", 2005.
 • Dräneringskapaciteten tillgodoser kraven som ställs i DIN 4095.

 

Gröna tak system

 • 1: Gatstenar för tung belastning
  Tjocklek (bilar): ≥ 100 mm
  Tjocklek (lastbilar): ≥ 120–140 mm
 • 2: Lager av sättsand
 • 3: Grus lager
  Tjocklek (bilar): ≥ 150 mm
  Tjocklek (lastbilar): 200–250 mm
 • 4: Filter Sheet PV
 • 5: Stabilodrain® SD 30, fylld med stenkross
 • 6: Filter Sheet PV
 • 7: Tak konstruktion med rotbeständigt tätskikt
Systemaufbau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Bitte beachten Sie, dass eine exakte Zuordnung der Legende in dieser Druckdarstellung nicht für jeden Browser gewährleistet ist. Für präzisere Angaben empfehlen wir Ihnen die CAD-Grafiken im Planungsportal unter www.zinco.de/planungsportal.


Allmän information om beläggning av tak och garagetak

Tak ses i allt högre grad i ett helhetsperspektiv. Nästan allt som kan byggas på marken kan nu även byggas på tak, om rätt teknik används. Hållbara och fungerande gångar och infarter på tak kräver exempelvis välkonstruerade system. Detta ser till att takets funktioner inte påverkas (t.ex. vattentäthet, dränering, värme- och ljudisolering) och tar hänsyn till de horisontella krafter som utvecklas vid acceleration, inbromsning och styrning.

Dränering

Dränering

Till skillnad från taklandskap där vattnet ska hållas tillbaka och avrinningen fördröjas måste det mesta av regnvattnet snabbt rinna bort från gångar och infarter. Därför bör dräneringspunkterna ha två nivåer: på ytan och vid en lägre dräneringsnivå. ZinCos sortiment omfattar de konstruktioner och tillbehör som krävs för detta.

 

Lutningar på tak

Lutningar på tak

Enligt riktlinjerna för platta tak och DIN 18195 ska tätskiktet ha en lutning på minst 2 %, men de avser även konstruktioner med mindre lutning. Förhöjda gångar kan byggas med 0 graders lutning, eftersom regnvattnet rinner bort genom mellanrummen. Stillastående vatten är därmed inget problem. Betong- eller asfaltbeläggningar ska ha minst 1,5 % lutning, medan stenlagda ytor ska ha en lutning på minst 2 %.

Dräneringen av området ska dessutom inte gå i byggnadens riktning. Allt detta måste man ta hänsyn till när projektet börjar planeras.

Den vanligaste användningen av tak: en kombination av gångar och landskapsarkitektur.

en kombination av gångar och landskapsarkitektur

Om gångar och infarter kombineras med gröna tak är inte endast systemets dränering och tryckhållfasthet viktig, utan även den vattenhållande förmågan. Med Floradrain® FD 40-E som huvudelement i konstruktionen är alla villkor uppfyllda för en hållbar funktion. Beroende på hur elementet läggs ut kommer FD40-E antingen att hålla kvar vatten eller låta det rinna igenom. Vid planeringen och genomförandet bör man ägna särskild uppmärksamhet åt övergångarna mellan beläggningen och landskapsarkitekturen.

Allmän information om infarter på tak

Belastningar

Belastningar

Infarter på tak kräver både en stabil konstruktion och tillräcklig belastbarhet. Eftersom hjulbelastningar leder till enormt koncentrerad belastning på grund av den relativt begränsade ytan krävs tillräcklig belastningsfördelning. Detta kan uppnås genom användning av belastningsfördelande plattor eller genom tillräckligt tjocka substrat.

Stenläggningars tjocklek

Stenläggningars tjocklek

Stentjockleken ska anpassas till belastningen. När belastningen inte är så stor (t.ex. bilar) måste inte beläggningen var lika stark som för större belastningar. Vid både bil- och lastbilstrafik kan den rullande strukturella belastningen leda till skjuvningar. Större stentjocklek ger större stödyta mellan stenarna, vilket motverkar skjuvningarna.

Kanter på tak

Kanter på tak

Styrning, inbromsning och acceleration på infarter kan leda till enorma horisontella krafter. För att leda bort dessa krafter från takets tätskikt kan det krävas åtgärder, som att lägga ut glidlager. Krafterna hålls då tillbaka av stabila kanter.

Tekniska detaljer

Tjocklek, uppbyggnad:
från ca. 310 mm
Vikt, uppbyggnad:
från ca. 600 kg/m²