Extensiva gröna tak

Extensiva taklandskap är ett ekologiskt alternativ till traditionell taktäckning eller ballastlager som grus och stenar. De är lätta och har en tunn uppbyggnad. Lämpliga växter är olika sedumarter, örter och vissa gräs. Efter att vegetationen har anlagts är underhållet begränsat till ett par inspektioner om året.

Om taken är särskilt avsedda för att öka den biologiska mångfalden och dra till sig en viss flora och fauna kallas de ”gröna tak med biologisk mångfald”. Gröna tak med biologisk mångfald reproducerar livsmiljöer och drar till sig flora och fauna, t.ex. genom att erbjuda mat, redesmöjligheter eller platser till vila för djur, som spindlar, skalbaggar, fjärilar, fåglar osv.

Egenskaper

  • Anpassade växtsamhällen
  • I det närmaste underhållsfritt
  • Tillförsel av vatten och näringsämnen genom naturliga processer
  • Tunn uppbyggnad
  • Vikt ungefär 50–150 kg/m²