Perennträdgård

Den semi-intensiva systemuppbyggnaden ”Perennträdgård” möjliggör sofistikerad planteringsdesign. Jämfört med intensiva gröna tak kräver den semi-intensiva uppbyggnaden ändå relativt lite underhåll, och den har en relativt liten tjocklek.
Växtsamhället kan bestå av många olika torkhärdiga perenner, gräs och låga buskar, t.ex. timjan, oregano eller lavendel.

För detta semi-intensiva gröna tak kombineras det vattenhållande dräneringselementet ZinCo Floradrain® FD 40-E med ZinCos systemsubstrat ”Heather with Lavender”, som särskilt har tagits fram för detta växtsamhälle, för att skapa rätt förhållanden för arterna i det gröna taket av typen ”Perennträdgård”.

Floradrain® FD 40-E är idealiskt för gröna tak, men det kan lika gärna användas under betongplattor eller stenlagda ytor. Gränserna mellan olika områden kan dessutom ges en stabil och säker grund.

Beskrivning

 • Ett grönt tak som är väldigt visuellt tilltalande med en blandning av perenner, gräs, doftande örter såsom lavendel, timjan och mejram.
 • Kan användas på plana tak samt på lutande tak med en max lutning på 8°.
 • Modifiering av systemsubstratet resulterar i en mångfaldig blandning av växterna till en skälig kostnad samt nivån för skötseln av installationen. Extra bevattning av tak/installation behöver utföras under torrperiod.
 • Stora möjligheter i utformning/design av installation, även i kombination med gångbanor och terrasser.
 • Vegetationslagret skapas med förodlade pluggplantor.
 • Systemet är resistent mot gnistor och möter kriterierna för ett hårt tak
  avseende brandbeständighet i enlighet med FLL Green Roofing Guideline, Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing, 2008. Testad och certifierad för Broof (T1, T3) i enlighet med EN 13501-5.
 • Vattenflödeskapacitet på dräneringslager i dess plan är testad i enlighet med EN ISO 12958.
 • Dräneringselementet magasinerar regnvatten i dess celler på ovansidan.
 • Fallskyddssystemet "Fallnet®" kan integreras i systemuppbyggnaden om så behövs.

 

Gröna tak system

 • 1: Växter enligt växtlista
 • 2: Systemsubstrat, 100–150 mm
 • 3: Filter Sheet SF
 • 4: Floradrain® FD 40-E
 • 5: Protection Mat SSM 45
 • 6: Om applicerat tätskikt ej är rotbeständigt skall Root Barrier WSB 100-PO installeras.
Systemaufbau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Bitte beachten Sie, dass eine exakte Zuordnung der Legende in dieser Druckdarstellung nicht für jeden Browser gewährleistet ist. Für präzisere Angaben empfehlen wir Ihnen die CAD-Grafiken im Planungsportal unter www.zinco.de/planungsportal.


Tekniska detaljer

Genomsnittlig tjocklek, uppbyggnad:
ca. 160 mm
Genomsnittlig vikt, mättad:
ca. 195 kg/m2
Genomsnittlig vattenmagasinerings kapacitet:
ca. 70 l/m2