Trädgårdstak

Det gröna taksystemet ”Trädgårdstak” är en multifunktionell grön takuppbyggnad med hög vattenhållande förmåga. Systemet gör det möjligt att förverkliga en rad olika designkoncept, till och med i form av vatten. Det är lämpligt för gräsmattor, perenner, och med ett tjockare substrat, för buskar och träd. En integrering med hårda landskap, t.ex. gångar, terrasser, infarter eller lekplatser, är också möjlig.

Det är bra att lagra så mycket regnvatten som möjligt i takträdgården för att minska bevattningsbehovet. Dräneringselementet Floradrain® FD 60 neo har mycket hög vattenhållande förmåga och är lämpligt för olika typer av takträdgårdar. Vattnet lagras på hela takområdet och når växterna genom kapillärverkan och diffusion. Vattenlagring och underbevattning (dam up irrigation) kan enkelt åstadkommas genom takfördämningselement ovanför takutloppen. Tak med 0 graders lutning måste ha denna funktion, jämte lämpligt tätskiktsmembran. Manhål gör det möjligt att när som helst undersöka och underhålla takfördämningselementen. Med hjälp av automatisk bevattningsutrustning kan vattennivån upprätthållas även under perioder av torka.

Floradrain® FD 60 neo kan även användas som betongform för gjutning av grunder till stödkonstruktioner, utan att penetrera takmembranet eller hindra vattendräneringen. Dräneringskapaciteten testas enligt EN ISO 12598.

Beskrivning

 • En multifunktionell grönt tak uppbyggnad med hög vattenmagasinerngskapacitet, lämpad för applicering av gräsmatta, perenner och med djupare substratlager finns
  möjlighet till plantering av buskar och mindre träd.
 • Kan användas i kombination med gångbanor, terrasser, lekplatser och körbanor.
 • Floradrain® FD 60 kan fyllas upp med betong etc. för användande som fundament eller som grund för körbanor; ingen penetration av tätskikt och inget hinder av dräneringskapacitet.
 • Vattenflödeskapacitet på dräneringslager i dess plan är testad i enlighet med EN ISO 12958.
 • Ett tak utan lutning är ett krav för att en fördämnings bevattning skall kunna fungera.
 • En fördämnings bevattning fungerar ej på omvända tak.

 

Gröna tak system

 • 1: Gräsmatta, perenner, med större djup på substratlager kan även små buskar och träd planteras
 • 2: Systemsubstrat (vid tjocklek/höjd
  > 350mm i kombination med ett mineralisk sub-substrat)
 • 3: Filter Sheet SF
 • 4: Floradrain® FD 60 neo, fylld med upp
  till 40 mm fördämningsvatten
 • 5: Protection Mat ISM 50
 • 6: Om applicerat tätskikt ej är rotbeständigt skall Root Barrier WSB 100-PO installeras.
Systemaufbau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Bitte beachten Sie, dass eine exakte Zuordnung der Legende in dieser Druckdarstellung nicht für jeden Browser gewährleistet ist. Für präzisere Angaben empfehlen wir Ihnen die CAD-Grafiken im Planungsportal unter www.zinco.de/planungsportal.


Tekniska detaljer

Ttjocklek/höjd, uppbyggnad:
från ca. 270 mm
Vikt, mättad (inkl. fördämningsvatten):
från ca. 365 kg/m2
Vattenmagasinerings kapacitet:
från ca. 135 l/m2