Levande Landskap

Extensiva gröna tak kräver växtsamhällen som tål sol, vind och torka. Systemuppbyggnaden ”Levande Landskap” skapar ett extensivt grönt tak med sofistikerad design och individuell karaktär. Substratet är minst 70 mm tjockt och vegetationen består av arter med lång blomningstid och olika nyanser under vegetationsperioden.

Vatten och näringsämnen tillförs i allmänhet genom naturliga processer. Regnvatten samlas upp i Floradrain®-cellerna och rötterna får vatten genom diffusion. Vatten lagras även i skyddsmattan. Överskottsvatten leds bort av Floradrain®-elementet.

I huvudsak används sedumarter och andra perenner som taktäckning. Vegetationen i ”Levande Landskap” bygger på pluggplantor. Dessa planteras för hand för att designen ska stämma överens med landskapsritningarna.

Systemuppbyggnaden ”Levande Landskap” kan även kombineras med sådd. Olika fröblandningar som ”Meadow Scents”, ”Country Colours” och ”Grassy Pasture” skapar gröna tak med mycket tilltalande estetiska värden.

Beskrivning

 • Ett extensivt grönt tak uppbyggnad med stor växtlig mångfald som ett ekologiskt skyddslager.
 • Vegetationslagret kan med fördel utföras med pluggplantor i enlighet med ZinCo växtlista "Levande Landskap".
 • Mångfalden av växter kan förhöjas genom modifiering av systemsubstratet.
 • Lågt skötselkrav.
 • Olika möjligheter på utformning/design, kan utföras i kombination med gångbanor och terrasser.
 • Systemet är resistent mot gnistor och möter kriterierna för ett hårt tak avseende brandbeständighet i enlighet med FLL Green Roofing Guideline, Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing, 2008.
 • Testad och certifierad för Broof (T1,T3) i enlighet med EN 13501-5.
 • Kan användas på tak utan risk för allvarlig pölbildning upp till en lutning om 8°.
 • Vattenflödeskapacitet på dräneringslager i dess plan är testad i enlighet med EN ISO 12958.
 • Fallskyddssystemet "Fallnet®" kan integreras i systemuppbyggnaden.

 

Gröna tak system

 • 1: Pluggplantor
 • 2: Systemsubstrat från ca: 70 mm
 • 3: Filter Sheet SF
 • 4: Floradrain® FD 25-E
 • 5: Protection Mat SSM 45
 • 6: Om applicerat tätskikt ej är rotbeständigt skall Root Barrier WSB 100-PO installeras.
Systemaufbau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Bitte beachten Sie, dass eine exakte Zuordnung der Legende in dieser Druckdarstellung nicht für jeden Browser gewährleistet ist. Für präzisere Angaben empfehlen wir Ihnen die CAD-Grafiken im Planungsportal unter www.zinco.de/planungsportal.


Tekniska detaljer

Tjocklek, uppbyggnad:
från ca. 100 mm
Vikt, mättad:
från ca. 110 kg/m2
Vattenmagasinerings kapacitet:
från ca. 36 l/m2