Lutande Sedum

Enligt de allmänna föreskrifterna för tak med tätskikt ska platta tak ha en lutning på minst 2 %. Lutande tak har en lutning på minst 10 grader (18 %). Över 10 grader skiljer sig det gröna taksystemets uppbyggnad avsevärt från systemkonstruktionerna under 10 grader.Skjuvkrafterna ökar med takets lutning och måste överföras till stabila bjälkar. Substratlagret måste skyddas mot erosion. Växtval och planteringsmetoder ska anpassas till lutningen och exponeringen.

En yrkesmässigt tätad takyta, t.ex. med bitumen- eller högpolymermembran, är en förutsättning för ett hållbart grönt tak. Tätskiktet bör vara rotbeständigt och det krävs en skyddsmatta med hög vattenhållande förmåga. Floraset® FS 75, ett multifunktionellt dräneringselement av expanderad polystyren, är perfekt för gröna tak med större lutning.

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till underhållet av det gröna taket redan då projektet börjar planeras. Takfönster kan sättas in för underhållspersonalen.

Beskrivning

 • Elementen överför skjuvningskrafterna säkert ned till stabila kantprofiler eller
  till extra installerade barriärer. En statisk uträkning är nödvändig.
 • Extra erosions kontroll kan uppnås med installation av Anti-Erosion Jute nät, JEG för taklutningar över 15° eller där taket utsätts för starka vindar.
 • Systemet är resistent mot gnistor och möter kriterierna för ett hårt tak avseende brandbeständighet i enlighet med FLL Green Roofing Guideline, Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing, 2008.
 • Testad och certifierad för Broof (T1, T3) i enlighet med EN 13501-5. Detta gäller enbart för uppbyggnad utan Anti-Erosion Jute nät.

 

Gröna tak system

 • 1: Pluggplantor
 • 2: Jute anti-erosions nät JEG, vid behov Systemsubstrat, minimum 50 mm täckning ovanför Floraset® elementen
 • 3: Floraset® FS 75
 • 4: Protection Mat BSM 64
 • 5: Ett rotbeständigt tätskikt är en förutsättning vid installation av ett grönt tak. Vid lutande installationer kan extra rotbarriär ej installeras.
Systemaufbau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bitte beachten Sie, dass eine exakte Zuordnung der Legende in dieser Druckdarstellung nicht für jeden Browser gewährleistet ist. Für präzisere Angaben empfehlen wir Ihnen die CAD-Grafiken im Planungsportal unter www.zinco.de/planungsportal.


Tekniska detaljer

Tjocklek, uppbyggnad:
ca. 130–150 mm
Vikt, mättad:
ca. 115–145 kg/m2
Vattenmagasinerings kapacitet:
ca. 38–44 l/m2