Natur Sedum

Sedummatta används som standard för extensiva gröna tak. Det är en tunn och lätt grön taktyp med tilltalande estetiska värden och litet underhållsbehov.

Floradrain® FD 25-E är ett lämpligt dränerings- och vattenlagringselement för detta system. Det har den nödvändiga tryckhållfastheten, en låg profil, låg vikt och gör det möjligt att gå på. Beprövade sedumarter, i kombination med den anpassade substrat- och systemuppbyggnaden, garanterar att det gröna taket är hållbart. Systemsubstratet ”Sedum Carpet” är särskilt lämpligt för extensiva gröna tak samt växtsamhället ”Sedum Carpet”, som innehåller olika lågväxande sedumarter som är vind- och köldtåliga.

Den huvudsakliga blomningstiden är tidig sommar, med övervägande gula, röda och vita blommor. Under året har sedummattan olika gröna nyanser. Röda nyanser uppträder särskilt på hösten och innebär en vacker förändring av det gröna takets utseende.

Sedumskott produceras genom att man skär av skotten på valda sedumtyper. Detta är endast möjligt under andra perioder än blomningstiden (vår eller höst), eftersom blommande skott har svårt att skjuta rötter. Med sedumskott tar det två–tre säsonger innan taket har vuxit klart. Snabbare taktäckning uppnås med pluggplantor.

Beskrivning

 • Bevisad och enkel grönt tak uppbyggnad som kräver minimal skötsel, speciellt för tak med låga krav på utformning/design.
 • Kan användas på tak utan risk för allvarlig pölbildning, upp till 8° lutning.
 • Uppbyggnaden medför ett skydd av tätskikt mot skadlig UV-strålning m.m.
 • Vegetationslagret kan utföras med pluggplantor alternativ med sedum sticklingar.
 • Vattenflödeskapacitet på dräneringslager i dess plan är testad i enlighet med EN ISO 12958.
 • Systemet är resistent mot gnistor och möter kriterierna för ett hårt tak avseende brandbeständighet i enlighet med FLL Green Roofing Guideline, Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing, 2008.
 • Testad och certifierad för Broof (T1, T2, T3) i enlighet med EN 13501-5.
 • Fallskyddssystemet "Fallnet®" kan integreras i systemuppbyggnaden.

 

Gröna tak system

 • 1: Sedum sticklingar eller Pluggplantor
 • 2: Systemsubstrat ca. 60 mm
 • 3: Filter Sheet SF
 • 4: Floradrain® FD 25-E
 • 5: Protection Mat SSM 45
 • 6: Om applicerat tätskikt ej är rotbeständigt skall Root Barrier WSB 100-PO installeras.
Systemaufbau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Bitte beachten Sie, dass eine exakte Zuordnung der Legende in dieser Druckdarstellung nicht für jeden Browser gewährleistet ist. Für präzisere Angaben empfehlen wir Ihnen die CAD-Grafiken im Planungsportal unter www.zinco.de/planungsportal.


Tekniska detaljer

Tjocklek, uppbyggnad:
ca. 90 mm
Vikt, mättad:
ca. 95 kg/m2
Vattenmagasinerings kapacitet:
ca. 25 l/m2